Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

τα ιδανικά μας

συναδελφικότητα – υπευθυνότητα – πρωτοβουλία – πάθος – σεβασμός

management team

managers

executives

moralius team

honorary member

logo-white
800
εργαζόμενοι
26
ειδικότητες
47
στελέχη
6
βραβεία HR
Members Area