Σας προστατεύουμε για να επιστρέψετε στον χώρο εργασίας

AntiCovid-19 Σας προστατεύουμε
για να επιστρέψετε
στο χώρο εργασίας

AntiCovid-19

Red Level

Μέτρα Πρόληψης

 • Συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων (key touch points) του χώρου εργασίας με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19.
 • Ενίσχυση του απογευματινού καθαρισμού με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19.
 • Εβδομαδιαία Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.
 • Έλεγχος ποιότητα αέρα με χημικό καθαρισμό των κλιματιστικών μονάδων (4 φορές / έτος) και μελέτη για αναβάθμιση συστημάτων.
 • Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας προς τους εργαζομένους σας (π.χ. γάντια μιας χρήσης, μάσκες, αντισηπτικά gel χεριών).
 • Παροχή Ειδικού Απολυμαντικού επιφανειών προς τους εργαζομένους σας, είτε για επιπλέον χρήση στη θέση εργασίας τους, είτε για χρήση στην οικία τους

Πότε προτείνεται η εφαρμογή τους

Με την επαναλειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου, είτε σε συνέχεια της αναστολής εργασιών που εφαρμόστηκε, είτε σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Κρίσιμα Σημεία Απολύμανσης (Key Touch Points)

Η 8ωρη συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων ενός χώρου εργασίας, θα πραγματοποιείται 09.00 – 17.00 από εκπαιδευμένο προσωπικό με το ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19, Oasis Pro 20 Premium της Ecolab.
Τα κρίσιμα σημεία θα απολυμαίνονται τέσσερις (4) φορές εντός της 8ωρης πρωινής βάρδιας και μία (1) φορά εντός της απογευματινής βάρδιας καθαρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πλήθος των ατόμων που θα πραγματοποιούν την 8ωρη συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων θα καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Η εκτίμηση των ατόμων θα πραγματοποιείται από τον Facility Services Coordinator της εγκατάστασής σας.

Σχετική οδηγία εδώ

Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Η Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης προτείνεται να εφαρμόζεται εβδομαδιαία μετά την αποχώρηση των εργαζομένων από τους χώρους εργασίας. Η εκνέφωση γίνεται με ειδική ηλεκτρική συσκευή (cold fogger), εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (DALCO 100), αναπτύσσοντας έτσι μία ψυχρή ομίχλη, η οποία καλύπτει όλες τις επιφάνειες χωρίς να τις «βρέχει».

Στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να αποστειρώνεται ο χώρος εργασίας ενδελεχώς.

Σχετική οδηγία εδώ

Έλεγχος ποιότητα αέρα

Ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην από 23/4/2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης και οι οδηγίες διεθνών οργανισμών όπως η ASHRAE, οι οποίες σχετικά με τα συστήματα κλιματισμού / αερισμού συνοψίζονται στα εξής:

 • Ενίσχυση του αερισμού των κτιρίων μέσω των συστημάτων εξαερισμού και προσαγωγής νωπού.
 • Εντατικοποίηση των διαδικασιών συντήρησης στα συστήματα κλιματισμού (προτείνεται χημικός καθαρισμός 4 φορές / έτος).
 • Διευρυμένες επεμβάσεις εγκαταστάσεων φίλτρανσης αέρα ανώτατης βαθμίδας και αναπροσαρμογής κλιματισμού για εξασφάλιση θερμικής άνεσης κατόπιν μελέτης
 • Αναβάθμιση συστημάτων ελέγχου και εγκατάσταση αισθητήρων για συνεχή έλεγχο της ποιότητας αέρα και των συνθηκών χώρου κατόπιν μελέτης
 • Ψηφιακή υπηρεσία συνεχούς παρακολούθησης εγκαταστάσεων μέσω ελέγχου δεικτών KPIs και αυτόματες ειδοποιήσεις (συναγερμοί) σε περιπτώσεις αποκλίσεων.

Για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης απαιτείται η λήψη στοιχείων της εγκατάστασης, η διεξαγωγή αυτοψίας και η διενέργεια στοχευμένων μετρήσεων (π.χ. ποιότητα κυκλοφορίας αέρα κλπ.). Χρόνος υλοποίησης αναβαθμίσεων έως και 2 μήνες.

Σχετική οδηγία εδώ

Members Area