Σας προστατεύουμε για να επιστρέψετε στον χώρο εργασίας

AntiCovid-19 Σας προστατεύουμε
για να επιστρέψετε
στο χώρο εργασίας

AntiCovid-19

Green Level

Μέτρα Πρόληψης

  • Συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων (key touch points) του χώρου εργασίας με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19.
  • Ενίσχυση του απογευματινού καθαρισμού με ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19.
  • Μηνιαία Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.
  • Έλεγχος ποιότητα αέρα με χημικό καθαρισμό των κλιματιστικών μονάδων (4 φορές / έτος) και τεχνική έκθεση.
  • Παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας προς τους εργαζομένους σας (π.χ. γάντια μιας χρήσης, μάσκες, αντισηπτικά gel χεριών).
  • Παροχή Ειδικού Απολυμαντικού επιφανειών προς τους εργαζομένους σας, είτε για επιπλέον χρήση στη θέση εργασίας τους, είτε για χρήση στην οικία τους.

Πότε προτείνεται η εφαρμογή τους

Ως συνέχεια της εφαρμογής του Orange Level. Ουσιαστικά αποτελεί την πιο ήπια εφαρμογή μέτρων πρόληψης στους χώρους εργασίας, η οποία προϋποθέτει την εμφάνισης μίας ακόμα μεγαλύτερης ύφεσης στην πορεία εξάπλωσης του ιού.

Κρίσιμα Σημεία Απολύμανσης (Key Touch Points)

Η 3ωρη συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων ενός χώρου εργασίας, θα πραγματοποιείται 12.00 – 15.00 από εκπαιδευμένο προσωπικό με το ειδικό απολυμαντικό επιφανειών κατά του Covid-19, Oasis Pro 20 Premium της Ecolab.

Τα κρίσιμα σημεία θα απολυμαίνονται μία (1) φορά εντός της 3ωρης πρωινής βάρδιας και μία (1) φορά εντός της απογευματινής βάρδιας  καθαρισμού.

Το πλήθος των ατόμων που θα πραγματοποιούν την 3ωρη συνεχή απολύμανση των κρίσιμων σημείων θα καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. Η εκτίμηση των ατόμων θα πραγματοποιείται από τον Facility Services Coordinator της εγκατάστασής σας.

Σχετική οδηγία εδώ

Απολύμανση – Μικροβιοκτονία

Η Απολύμανση – Μικροβιοκτονία με ψεκασμό ψυχρής ομίχλης προτείνεται να εφαρμόζεται μηνιαία μετά την αποχώρηση των εργαζομένων από τους χώρους εργασίας. Η εκνέφωση γίνεται με ειδική ηλεκτρική συσκευή (cold fogger), εφαρμόζοντας ειδικό σκεύασμα εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ (DALCO 100), αναπτύσσοντας έτσι μία ψυχρή ομίχλη, η οποία καλύπτει όλες τις επιφάνειες χωρίς να τις «βρέχει».

Στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να αποστειρώνεται ο χώρος εργασίας ενδελεχώς.

Σχετική οδηγία εδώ

Έλεγχος ποιότητα αέρα

Ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην από 23/4/2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης και οι οδηγίες διεθνών οργανισμών όπως η ASHRAE, οι οποίες σχετικά με τα συστήματα κλιματισμού / αερισμού συνοψίζονται στα εξής:

  • Ενίσχυση του αερισμού των κτιρίων μέσω των συστημάτων εξαερισμού και προσαγωγής νωπού.
  • Εντατικοποίηση των διαδικασιών συντήρησης στα συστήματα κλιματισμού (προτείνεται χημικός καθαρισμός 4 φορές / έτος).
  • Τεχνική Έκθεση με προτάσεις που αφορούν την εφαρμογή των απολύτως αναγκαίων δράσεων συντήρησης και καθαρισμών όπως και αναγκαίων ρυθμίσεων
  • Συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες περιορισμού διασποράς ιογενών όσον αφορά τον αερισμό χώρων με ελάχιστες ρυθμίσεις.

Για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης απαιτείται η λήψη στοιχείων της εγκατάστασης και η διεξαγωγή αυτοψίας. Άμεσα υλοποιήσιμες οι τεχνικές επεμβάσεις και ρυθμίσεις.

Σχετική οδηγία εδώ

Members Area