Απευθυνθείτε σε εμάς για την ευημερία της επιχείρησής σας

FACILITY MANAGEMENT

Οι Υπηρεσίες της Manifest

Soft Services

Τα Soft Services της Manifest έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός υγιούς και καθαρού περιβάλλοντος στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που απευθύνονται. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων


Η Manifest διαθέτει τεράστια εμπειρία και άρτια εξειδίκευση στον καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων. Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις υψηλών προδιαγραφών.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Απολυμάνσεις


Η Manifest αποκρίνεται άμεσα σε κάθε ειδική περίπτωση απολύμανσης, διαθέτοντας άρτια τεχνογνωσία καθώς και μεγάλη εμπειρία προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της εξατομικευμένες λύσεις .

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Απεντομώσεις / Μυοκτονίες


Η Manifest, με τις εξελιγμένες μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισης, προστατεύει αποτελεσματικά από παράσιτα, προσφέροντας ως απάντηση έξυπνες και καινοτόμες λύσεις για την υπεύθυνη φροντίδα της υγείας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Διαχείριση Πρασίνου


Η Manifest αναλαμβάνει υπεύθυνα την κατασκευή και την συντήρηση Έργων Πρασίνου, τηρώντας τις βασικές αρχές του λειτουργικού σχεδιασμού, με κεντρικό γνώμονα την περιβαλλοντική μέριμνα.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Διαχείριση Απορριμμάτων


Η Manifest διαθέτοντας άρτια τεχνογνωσία ως προς τη διαχείριση εγκαταστάσεων, καθώς και μεγάλη εμπειρία στη αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, προσφέρει στους πελάτες της εξατομικευμένες λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Διαχείριση Αναλώσιμων Υλικών


Η Manifest αναλαμβάνει υπεύθυνα την προμήθεια και διαχείριση αναλωσίμων υλικών (είδη καθαρισμού, υλικά υγιεινής, χαρτικά είδη ατομικής υγιεινής) για την καθημερινή εξυπηρέτηση του προσωπικού αλλά και των επισκεπτών μιας επαγγελματικής εγκατάστασης.

Περισσότερα

Hard Services

Τα Hard Services της Manifest έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Υπηρεσίες

Τεχνική Συντήρηση


Η διαχείριση και προληπτική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί υπηρεσία μείζονος σημασίας για τη Manifest, αποσκοπώντας τόσο στη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κτιρίων, όσο και στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Ανακαινίσεις


Η αναδημιουργία και η ανανέωση των χώρων ενός κτίσματος, με αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, κατασκευαστικές και διακοσμητικές λύσεις, είναι σύνθετη και απαιτητική εργασία, με πολλές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες, αλλά ταυτοχρόνως με πολλές εναλλακτικές λύσεις και εφαρμογές.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Μετεγκατάσταση


Η Manifest παρέχει υπηρεσίες μετεγκατάστασης εξοπλισμού (μετακομίσεις) σε μεγάλης κλίμακας επαγγελματικούς χώρους και διάφορους άλλους τύπους εγκαταστάσεων.

Περισσότερα

Catering Services

Τα Catering Services της Manifest έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που απευθύνονται. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Τροφοδοσία Φρέσκου Φαγητού


Η Manifest αναλαμβάνει την οργάνωση και διαχείριση μονάδων εστίασης ή τη διανομή εδεσμάτων προσυμφωνημένου menu σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με προϊόντα.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Εταιρικών Εκδηλώσεων


Η Manifest, διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία στην οργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Security Services

Η Manifest Security με βασικά χαρακτηριστικά την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις αναλαμβάνει την πρόληψη κινδύνων ασφαλείας, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Φύλαξης


Τα ζητήματα ασφαλείας χρίζουν ιδιαίτερης σημασίας σε μια εποχή που η εγκληματικότητα αυξάνεται. Η Manifest αναλαμβάνει τη φυσική φύλαξη εγκαταστάσεων.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Περιπολίες


Η Manifest, διαθέτοντας μια εκπαιδευμένη ομάδα από ειδικούς φύλακες και στόλο σύγχρονων αυτοκινήτων, περιπολεί προληπτικά καθορισμένες περιοχές και επεμβαίνει άμεσα όταν απαιτείται.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Συστήματα Ασφαλείας


Η Manifest, έχοντας στόχο την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών ασφαλείας, αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Κέντρο Λήψης Σημάτων


Το Κέντρο Λήψης Σημάτων αποτελεί τον πυρήνα λειτουργίας του Total Security Management. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το κεντρικό σημείο λήψης σημάτων για κάθε συμβάν.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Απομακρυσμένη Επιτήρηση


Η Απομακρυσμένη Επιτήρηση εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνεται στις υπηρεσίες ασφαλείας που προσφέρει η Manifest.

Περισσότερα

Υπηρεσίες

Μελέτες Ασφαλείας


Έμπειρα στελέχη της Manifest και επιστημονικοί συνεργάτες εκτιμούν, αναλύουν και προσδιορίζουν την κατάσταση ασφαλείας του συνόλου των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε μια εγκατάσταση.

Περισσότερα

Members Area