Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

τα ιδανικά μας

συναδελφικότητα – υπευθυνότητα – πρωτοβουλία – πάθος – σεβασμός

management team

sales & marketing

operations management

hard services

soft services

hospitality services

security services

human resources

quality & compliance

innovation & technology

finance

logistics

honorary member

logo-white
850
employees
26
specialties
52
executives
6
HR awards
Members Area