Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

τα ιδανικά μας

συναδελφικότητα – υπευθυνότητα – πρωτοβουλία – πάθος – σεβασμός

management team

sales & marketing

human resources

operations

customer service

quality & compliance

finance

honorary member

logo-white
850
employees
26
specialties
52
executives
6
HR awards
Members Area